top of page

VISION

CAVADAs ägare drivs av en stark vilja att bidra till att göra världen till en bättre plats. Genom att aktivt utmana befintliga strukturer och arbetssätt ska CAVADA bidra till att förändra byggbranschen och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling och göra skillnad på riktigt.

Grundpelaren i verksamheten utgår ifrån att bolaget är ”kundbyggt”, dvs att verksamheten ska återspegla och möta det som kunden faktiskt efterfrågar. Att bolaget bedrivs i transparens och med stor lyhördhet mot våra kunder och medarbetare är en förutsättning för bolagets existens.

bottom of page