top of page

Wisdome, Tekniska museet

Nytt landmärke för Stockholmsstad – ny upplevelsearena konstruerad helt i trä.


Wisdome Stockholm är en upplevelsearena för omslutande 3D-visualiseringar av vetenskap. Detta blir en samlingspunkt för allmänhet, offentliga verksamheter, näringsliv och forskare. Den innovativa byggnaden med sin gränslösa utformning visar nya möjligheter inte bara inom hållbara och resurssmarta konstruktioner utan även på den oerhörda potentialen trämaterialet har för framtidens träbyggnationer.


Ett samarbete mellan CAVADA och Oljibe

Under våren 2021 handlade Tekniska Muséet upp Oljibe som utförandeentreprenad för planering och genomförandet av Wisdome. Cavada och Oljibe samarbetade redan i anbudsskedet där vi valde att offerera en mix av Cavada och Oljibes organisationer för att säkerställa hög kompetens, effektivitet och flexibilitet. Projektet är ett bra exempel på hur vi kan samarbeta mellan Oljibe och Cavada för att möta kundens behov och visioner på bästa sätt.


bottom of page