top of page

Värmdö Kulturhus

Ombyggnad/hyresgästanpassning 


Kulturhuset ska vara en mötesplats i Värmdö, där barn, unga och vuxna besökare skapar kreativa möten. En nod för kreativitet, inspiration, innovation, utveckling, kontakter och kunskap. Med häftiga lokaler, utbildningar och verksamheter erbjudes platsen för inspirerande och utvecklande möten. Här skall finnas förutsättningar för att bedriva en väl avvägd mix av såväl offentliga som privata verksamheter med fokus på kunskapsgenererande och innovation. Kulturhuset skapar nya möjligheter för Värmdös aktiva och rika föreningsliv genom att erbjuda kulturella verksamheter för olika målgrupper.


Under sen hösten/vintern 2021 handlade Värmdö Kommun upp Cavada som totalentreprenör för projektet. Entreprenaden genomförs i nära samverkan mellan Cavada och Kommunens organisation och är fördelad på två faser: Planering & projekteringsfas pågår preliminärt under perioden Q4 2021 - Q1 2022. Genomförandefas preliminärt under Q2 2023 - Q1 2024.


bottom of page