top of page

HÅLLBARHET

Utifrån våra egna värderingar och med lyhördhet mot kunder & leverantörer tar vi hjälp att formulera Cavada´s policy för hållbarhet. (social, ekonomisk, klimat- & miljö) Vi definerar vilka aktiviteter vi på årsbasis gör för att uppfylla & säkerställa efterlevnad.

Vi har utifrån förutsättningarna så låg miljö/klimatpåverkan som möjligt, vi arbetar bla. med klimatberäkning & utredningar i tidigt skede.
 

  • Vi verkar för att verksamheten & projekten påverkar miljön & klimatet så lite det går

  • Vi är smarta med resurser, minimerar spill & transporter

  • Vi arbetar spårbart & följer upp

  • Vi är långsiktiga i det vi gör, använder kapitalet på rätt sätt & gör det vi kan för att säkerställa
    att ingen far illa eller utsätts på vägen

  • Vi ger tillbaka lokalt & globalt till behövande

  • Vi mäter vår hållbarhet

bottom of page